Bijeenkomsten en publicaties

ICTU organiseert verschillende evenementen en ontwikkelt diverse uitingen over het werkveld de digitale overheid. We zetten er een aantal voor u op een rij:

  • Whitepaper Kwaliteitsaanpak ICTU Softwareontwikkeling 
    ICTU werkt sinds 2010 met de agile softwareontwikkelaanpak Scrum en heeft deze aanpak aangevuld en uitgebreid om zoveel mogelijk de kans op risico’s te verminderen. Het bijbehorende whitepaper is bedoeld voor managers, professionals en experts, betrokken bij de realisatie of contractering van softwareontwikkeling in de overheid. Lees of download de meest actuele versie van het gehele Whitepaper Kwaliteitsaanpak ICTU Softwareontwikkeling.

  • Terugblik: ICTU Inspiratiefestival! 
    Op donderdag 4 november 2021 organiseerde ICTU in het kader van haar 20-jarig bestaan een online Inspiratiefestival. Daarbij keken we niet alleen terug, maar vooral ook vooruit naar de toekomst van de digitale overheid, en hoe we die samen kunnen vormgeven. Met bijzondere bijdragen van Maxim Februari (filosoof, schrijver, en winnaar van de P.C. Hooftprijs 2020), en Leen Gorissen (innovatie bioloog en pleitbezorger van ‘Natural Intelligence’). Bekijk de terugblik hier: https://www.ictu.nl/publicaties/impressie-ictu-inspiratiefestival-4-november-2021

Bekijk onze website voor meer bijeenkomsten en publicaties: https://www.ictu.nl

Decoratieve afbeelding online event