De uitdaging van: Tim Postema over cross-sectoraal samenwerken

Tim Postema

Tim Postema

Manager/plv. directeur directie Informatiebeleid/CIO
bij ministerie van VWS

Hoe ben je aan ICTU verbonden?

“Toen ik vijf jaar geleden betrokken raakte bij het opzetten van de directie Informatiebeleid bij het ministerie van VWS, zochten we in eerste extra “handen” om mee te helpen bouwen. Die vonden we bij ICTU in de vorm van projectleiders en adviseurs. Inmiddels is onze relatie uitgegroeid tot een meer strategisch en resultaatgericht partnerschap, waarin we samenwerken binnen een breed portfolio van projecten en programma’s. We zijn begonnen met een team van zeven mensen en inmiddels heb ik er zo’n tachtig nieuwe collega’s bij gekregen, waarvan een aantal ICTU-ers. Het voordeel van zo’n intensieve samenwerking is dat je elkaar goed kent. We hebben met elkaar in een achtbaan gezeten, want vanaf dag 1 was onze “winkel” geopend. De directie moest nog vorm krijgen terwijl we al volop met de inhoud bezig waren. De vraag naar ondersteuning op informatiebeleid is de afgelopen jaren dan ook enorm gegroeid, vanuit het zorgveld en de politiek. We zagen dat we het moment te pakken hadden om meters te gaan maken. Inmiddels hebben we de kaders voor ons beleid en de regierol neergezet en blijft de aandacht voor i-beleid onverminderd groot.”

Welke uitdagingen zie je in de komende drie jaar qua digitalisering?

“Het is altijd ons doel geweest om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. Maar wat is juist in deze context? Binnen de zorg zijn ontzettend veel partijen actief die een deel van het veld vertegenwoordigen en die hebben allemaal hun eigen en soms verschillende visie op wat juiste informatie is. Vanuit onze regierol proberen we partijen bij elkaar te brengen en beter te laten samenwerken om vanuit gezamenlijkheid verder te gaan. De afgelopen jaren hebben we daar veel over gepraat, maar nu is het moment daar om knopen door te gaan hakken. Zijn we met elkaar bereid keuzes te maken die misschien pijn gaan doen, maar ons wel verder gaan brengen ten behoeve van het grotere geheel? We moeten prioriteiten met elkaar gaan bepalen om ook de implementatie behapbaar te maken. Er komen zoveel digitaliseringsprojecten, wetten, regelgeving en maatschappelijke uitdagingen af op de zorg en iedereen moet daarin mee, ook de kleinere zorginstellingen. Alleen met elkaar gaan we het verschil maken. Een extra uitdaging die we in Nederland in de zorg nu hebben, overheidsbreed, is dat er een tekort aan mensen is met kennis en expertise op het snijvlak van informatie en beleid. Die schaarste moet de komende jaren echt worden aangepakt.”

Welke aanpak past het beste bij het aangaan van deze uitdagingen?

“Verbinding maken en gezamenlijkheid vinden, echt cross-sectoraal samenwerken. En ook i-beleid als een integraal onderdeel zien van de verschillende projecten. Het is goed om te zien dat gegevensuitwisseling een onderdeel is van het nieuwe coalitieakkoord. Zo is i-beleid echt een integraal onderdeel van zorg. We kunnen nu ook laten zien wat i-beleid oplevert, doordat we de afgelopen jaren verschillende projecten hebben opgezet. Persoonlijk vind ik de governance aanpak die we voor het programma PIEZO hadden (gegevensuitwisseling over de grenzen heen) een goed voorbeeld voor andere projecten. We hadden een inhoudelijk gedreven stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van niet alleen VWS als opdrachtgever, maar ook van de betrokken ziekenhuizen, expertisecentrum Nictiz, beheerpartij CIBG en ICTU (programma-management). Samen beslissen vanuit gezamenlijke belangen, dat werkt gewoon goed.”

Hoe kan ICTU daarbij helpen?

“De rol die ICTU goed past is die van neutrale partner, maar wel met de benodigde kennis en ervaring van werken binnen de overheid en specifieke domeinen. Ze snappen eventuele gevoeligheden en weten beleid te koppelen aan uitvoering. Een van de projecten waar ik met plezier op terugkijk, is het project Informatieveilig gedrag. Om te zorgen dat medewerkers in de zorg zich niet alleen bewust zijn van het belang van informatieveiligheid, maar er ook naar kunnen handelen, ontwikkelde ICTU in opdracht van VWS en de vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) een nieuwe methodiek. Zes stappen: van het definiëren van het probleem en het bepalen van het gewenste gedrag tot het kiezen en toepassen van interventies en het verankeren van het gedrag. De kracht van het project zat onder andere in het actief betrekken van belangrijke belanghebbenden: ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), en VWS. Interventies vonden plaats bij de instellingen zelf, om direct de impact op de werkvloer duidelijk te maken. I-beleid gaat dus niet alleen om techniek, uiteindelijk is het gedrag van mensen leidend om die juiste informatie op die juiste plek te krijgen.”

Meer lezen over informatieveilig gedrag? Klik hier voor een artikel op de website van ICTU.

Decoratieve afbeelding samenwerken in ketens