Inzicht in het ICTU portfolio: oktober 2021 – maart 2022

Domein Openbaar Bestuur en Dienstverlening

Opgestart

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact
Visievorming LDS overheidEen gedragen visie op de rol van de overheid in het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) op basis van overzichten van stakeholders en hun visie, bruikbare volwassenheidsmodellen en producten en diensten van CERT’s (Computer Emergency Response Team). In de tweede fase begeleiden we het proces naar een richtinggevend plan.BZKMichiel Dirriwachter
Inkomenstoets WoningcorporatiesProjectleiding om de behaalde resultaten en uitgangspunten van het project Gegevensuitwisseling woningcoöperaties direct op te pakken. En advies bij inrichting van de datastromen, ofwel de architectuur hoe om te gaan met BSN en het opleveren van een voorkeursscenario. Dit gaat met name om hoe je kan zorgen dat de gegevens ICT-technisch goed op hun plek komen maar ook dat het de minst belastende manier is.BZKNanne de Jong
Doorontwikkeling DON 2021Ontwikkelen van aanvullende functionaliteit voor developer.overheid.nl.BZKLucien Vermeer
Ontwikkelen authorisatieregelsHet uitwerken, optimaliseren en implementeren van authorisatieregels.BZKNina de Bakker
Toekomstbestendige dienstverlening 1-loketHet opstellen van een visie en concepten voor een 1-loket functie voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties.BZKLai Chiu
Gebruiker Centraal (Bestedingsplan POK)In het kader van de POK worden verschillende samenhangende activiteiten onder de vlag van het project Gebruiker Centraal opgepakt: 1) Opschaling van activiteiten van Gebruiker Centraal 2) Opschaling van activiteiten voor begrijpelijke overheidstaal 3) Realisatie community Dienstverlening met Omnichannel.BZKVictor Zuijdweg

Afgerond

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact

Onderzoeksopdracht eenduidige domeinnaam

Onderzoeksopdracht naar eenduidige domeinnaamextensies voor websites, waaronder het vaststellen van de technische impact.BZKSylvia Kuilboer
Doorontwikkeling In SamenhangOntwikkelen en breder beschikbaar stellen van applicaties die ontsluiting van basisregistraties integraal mogelijk maken. Doorontwikkelen tot MVC van bij diverse lokale en landelijke ontwikkelde elementen.BZKBart-Jan Andriessen
Integraal gebruik (IP2020)Er is behoefte aan integraal gebruik van (Geo) basisregistraties. ICTU voert onderzoek uit in een voorfase naar welke POC’s en MVP’s het beste kunnen worden ontwikkeld en de bijbehorende condities waarbij deze succesvol op een Agile/scrum wijze kunnen worden geïmplementeerd in samenwerking met andere overheden.BZKBart-Jan Andriessen
Inrichting websitelandschap InkoopOntwerp voor het verbeteren van de beschikbaarheid van de Rijksbrede inkoopinformatie voor zowel interne als externe doelgroepen, zodat deze groepen tijdens het inkoopproces optimaal beschikken over actuele en juiste informatie. Onderdelen van dit ontwerp zijn doelgroepen, kanalen, proces, informatie, beheer en eigenaarschap.BZKBert Lukkien
Opleidingen BZK Digitale Overheid-NORAHet verzorgen van verschillende opleidingen: Digitale Overheid, NORA, Agile en ArchitectuurBZKRobert van Wessel
Ondersteuning Stelsel van BasisregistratiesDoorontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties op de thema’s Gebruik, Kwaliteit en Koppelingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beleidsagenda NL-Digibeter (Agenda Digitale Overheid) en NL Digitaal (Nationale Data Agenda).BZKBart-Jan Andriessen
Kennisbank OBIn opdracht van BZK wordt een Kennisbank Openbaar Bestuur beheerd en doorontwikkeld. Jaarlijks wordt een Plan van Aanpak voor het betreffende jaar opgesteld. Het jaar 2021 stond voor de Kennisbank in het teken van beveiliging en toegankelijkheid.BZKEster Baauw
Advies over beoordelingscriteria voor CIO Min. BZKReflectie op de plannen in het licht van de methodieken, normen en beoordelingscriteria die binnen de Rijksoverheid vigeren en toepasbaar lijken voor het onderhavige programma. Ook te opstellen van een compacte en heldere handreiking voor de CIO die hij bij de start en gedurende de looptijd van het programma kan gebruiken om zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van het programma in te kunnen vullen.BZKRuud Mollema
Datawarehouse BZK

Het Datawarehouse is een verzamelpunt voor allerlei soorten datasets. Op dit moment betreft het 1) Kerngegevens overheidspersoneel 2) SPEND gegevens 3) Gegevens over huisvesting.

BZKMargot van der Linden
Advisering Stelsels en StandaardenICTU heeft o.a. geadviseerd over hoe kennis over individuele stelsels kan worden verbreed naar het gehele stelsel om te komen tot gemeenschappelijk beeld en doorontwikkeling.BZKBert Lukkien
Digitale overheidHet ontwikkelen en beheren van een website (zowel content als techniek) die informatie levert over ontwikkelingen rond de digitale overheid (voorheen: E-overheid): https://www.digitaleoverheid.nl.  In de loop van de tijd is deze site geëvolueerd naar de huidige vorm en richt zich op professionals die zich bezig houden met digitale overheid. De site trekt op dit moment ruim 35.000 unieke bezoekers per maand.BZKPim Nieuwenburg
LEDHet Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken (LED) organiseert kennisdeling rond (ethische) datavraagstukken, onderzoekt hoe overheden op een verantwoorde manier data kunnen benutten en is erop gericht om (overheids)organisaties met elkaar te verbinden.BZKNadira El-Aji
BRO ImplementatieIn 2018 is de wet BRO in werking getreden. Deze wet verplicht overheden en hun leveranciers die ondergrondgegevens nodig hebben gebruik te maken van de BRO (Basisregistratie Ondergrond). De ontwikkeling en implementatie van de BRO is met dit project gerealiseerd.BZKTom Moesker
Functioneel Beheer Rijks ICT DashboardHet functioneel beheer Rijks ICT Dashboard, waaronder uitgifte en inregelen van autorisaties, ondersteuning van het gebruik van de functionaliteit, communicatie en opleiden, opstellen specificaties, acceptatietesten en impactanalyse en andere reguliere functioneel applicatie-beheeractiviteiten.BZKJaap Korpel
City Deal ZoO

De doelen van Zicht op Ondermijning zijn: 1) Bij te dragen aan de versterking en verbetering van de preventieve aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 2) Meer inzicht verkrijgen in de methodiek van Data-analyse. 

BZKMarco Koorn
De Persoonlijke Regelingen AssistentHet kabinet wil dat de dienstverlening eenvoudig is. Met digitale innovaties is het mogelijk om een meer proactieve dienstverlening te verzorgen, te wijzen op kansen (“wist u dat u recht had op?”) en risico’s (“het aanvragen van deze regeling heeft de volgende impact op uw lopende toeslag”).BZKBill Kuipers
Informatieknooppunt Cyber Security ProvinciesOnderzoek naar aansluitscenario’s voor provincies op het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) van cyber security samenwerkingsverbanden, voor informatie-uitwisseling over cyber security en cybercrimedreigingen.BZKAndré den Breejen

Domein Zorg

Opgestart

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact
Implementatie TA eOverdrachtOm de implementatie van de InZicht regeling tot stand te brengen, is door leveranciers een TA opgesteld waarvan de ingebruikname nu wordt onderzocht en doorontwikkeld.VWSAlwin Bodo
Inzet adviseur Zorg en ICT team TEGVoor het bespoedigen van de gegevensuitwisseling in de Langdurige Zorg: het oplossen van complexe vraagstukken op de technische lagen van het interoperabiliteitsmodel, het bewaken van samenhang tussen diverse initiatieven vanuit VWS en issue management bij de regeling InZicht (www.inzichtwegwijzer.nl).VWSMaarten de Roos
Impuls Digitalisering HuisartsenzorgVersnelling digitalisering huisartsenzorg door middel van aanjagen en monitoren van digitaliseringsplannen en hieruit signaleren richting de werkgroep.VWSMonique Neijman
Bauxiet-POCDe voorbereiding organiseren op een mogelijk nieuw programma voor de implementatie van de usecases PS-A (patiëntsamenvatting A) en OrCD-A (Original Clinical Documents) in Nederland. VWSPatty Heemskerk

Afgerond

Titel Omschrijving Opdrachtgever Contact
Visualisatie pandemiebestrijding 2.0 Bestuurlijke praatplaten IST en SOLL pandemiebestrijding incl. testen, traceren en vaccineren. VWS Leenhert Stil

Domein Veiligheid en Justitie

Opgestart

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact
DAKBegeleiding voorfase Data Analyse Omgeving KMar.KMarNorbert Jansen

Ondersteuning grenzen en veiligheid.

Ondersteuning met business analyse voor Europese verordeningen en de impact op BZ. Op basis hiervan plannen van aanpak opstellen en uitvoeren van verordeningen.

BuZa Directie DCV

Martijn

van Amstel

Implementatie bewijs- en betekeningsverordening

Vooronderzoek voor de implementatie van de bewijs- en betekeningsverordening van de EU.

Justitie, directie Rechtshulp en Rechtshandhaving

Dominique

de Wijn

Digitale meldplicht register voetbalvandalismeVooronderzoek voor digitale meldplicht register voetbalvandalisme.Justitie, directie Rechtshulp en RechtshandhavingMarco Koorn
Open source communities voor cyberproductenOpzetten en begeleiden van open source communities voor cyberproducten.Cyber Innovation Hub (CIO Office Defensie)Bill Kuipers

Afgerond

Titel Omschrijving Opdrachtgever Contact
Opstellen datastrategie voor MinJenV/DGSenB De directie Straffen en Beschermen heeft de ambitie om meer te gaan doen in beleidsvoorbereiding met beschikbare data. ICTU inventariseert wat beschikbaar is en hoe dit te organiseren om stap voor stap te verbeteren. JenV Ruud Mollema

Domein Sociaal en Onderwijs

Opgestart

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact
Verkenning informatiehuishouding RMTsSZW heeft ICTU gevraagd om de huidige inrichting van de informatiehuishouding van enkele Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) in kaart te brengen met als doel het signaleren, leren en waar mogelijk oplossen van uitdagingen op het gebied van informatie-uitwisseling. Regionale Mobiliteitsteams (bestaande uit o.a. gemeenten, UWV, vakbonden) leveren ‘ontschotte’ dienstverlening aan personen die als gevolg van COVID-19 hun baan kwijtraken of dreigen kwijt te raken.SZWSandra van der Laan

Overige domeinen

Opgestart

Titel Omschrijving Opdrachtgever Contact
Monitor programma Herstel Toeslagen Ontwikkelen monitoringsysteem van gegevens die een compleet beeld geven van de verschillende elementen, uitvoering en bereikte doelstellingen van het herstelbeleid, op zowel persoonsniveau als uitvoeringsniveau. Financiën Jeroen Pastoor

Afgerond

Titel Omschrijving Opdrachtgever Contact
MKA en BCM voor RWS Verkeer- en Watermanagement Missiekritieke ketenanalyses voor weg- en scheepvaartverkeersmanagement en bijbehorende disaster recovery en contingency plannen voor deze vitale processen. IenW Robert van Wessel
Dwarskijker IV Staatsbosbeheer Advisering over de architectuur en de  en over de meerjarige I-strategie in relatie tot het meerjarenplan van Staatsbosbeheer. LNV Maarten de Roos