Inzicht in het ICTU portfolio: juni-september 2021

Onderstaande overzichten geven een goed beeld van opdrachten waar ICTU de afgelopen periode met opdrachtgevers aan heeft gewerkt.

Opdrachten juni - september 2021

Domein Openbaar Bestuur en Dienstverlening

Opgestart

Titel Omschrijving Opdrachtgever Contact
Onderzoeksopdracht eenduidige domeinnaam Onderzoeksopdracht naar eenduidige domeinnaamextensies voor websites, waaronder het vaststellen van de technische impact. BZK Sylvia Kuilboer
Staat van de Uitvoering In de jaarlijkse Staat van de Uitvoering worden inzichten uit afzonderlijke domeinen gebundeld en vergezeld door een Rijksbreed en trendmatig beeld van de uitvoeringspraktijk. BZK Ester Baauw
Projectmanagement Modernisering Veiligheidsonderzoeken Ten behoeve van een snellere afhandeling van veiligheidsonderzoeken. BZK Nanne de Jong
Informatieknooppunt Cyber Security Provincies Onderzoek naar aansluitscenario’s voor provincies op het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) van cyber security samenwerkingsverbanden, voor informatie-uitwisseling over cyber security en cybercrimedreigingen. Provincies André den Breejen

Afgerond

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact
Verkenning toepassing SSI nationaal spoorMiddels use cases inzichtelijk maken hoe de SSI-toepassing kan functioneren.BZKGiulietta Marani
GO en NORA verbonden

Doel is om kennis en capaciteit op landelijk niveau te bundelen om de beschrijvingen van de doorontwikkeling van de voorzieningen van de GDI/GO als samenhangende capabilities op te nemen in de NORA. Het resultaat wordt door de PBPL online en real-time beheerd.

BZKEric Brouwer
Bureau Digitaal EuropaOnderzoek naar de behoefte voor een centraal bureau voor EU-zaken op gebied van digitalisering.BZKNatalie Moreno Robles
Onderzoek KlantenraadledenOnderzoek d.m.v. een webenquête onder een paar honderd leden van de nieuwe, strategische klantenraden in het RijksInkoopStelsel.BZKJaap Korpel
IB-expertgroep Overheidsbrede Connectiviteit

ICTU neemt deel aan deze expertgroep. Doel is om vanuit verschillende perspectieven van beveiliging, organisaties beter in staat te stellen efficiënt in controle te zijn. Veilig en laagdrempelig van elkaars diensten gebruik kunnen maken vormt de rode draad van dit overleg.

BZKRobert van Wessel
Technical Task Force Haal CentraalVoorbereidingen om ervoor zorgen dat RvIG en DICTU gereed zijn voor de realisatie van de Haal Centraal BRP Bevragen API.Rijksdienst voor Identiteits
gegevens (BZK)

Giulietta

Marani

Domein Zorg

Opgestart

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact
VIPZ Verkenning implementatie gegevensuitwisseling paramedische zorgVerkenning implementatie gegevensuitwisseling paramedische zorg.VWSPatty Heemskerk
Visualisatie pandemiebestrijding 2.0Bestuurlijke praatplaten IST en SOLL pandemiebestrijding incl. testen, traceren en vaccineren.VWSLeenhert Stil
Verkenning PGO-hulpmiddelenOnderzoek naar of patiënten gebaat zijn bij en wat technisch mogelijk is voor het ontsluiten van informatie over ondersteuningsmiddelen (WMO) naar PGO-omgevingen.VWSMichelle Nijssen

Voorstel vervolgfase 
risicogebaseerde aansluitstrategie
Z-CERT

Uitwerking van aanbevelingen uit door ICTU opgeleverd rapport uit 2020 over aansluitbaarheid en prioritering van de zorgsector bij Z-CERT.VWSAndré den Breejen

Afgerond

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact

Onderzoek samenwerkings-

regeling VWS-RSO’s

Onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen VWS en RSO’s om informatiestandaarden in de zorg op regionaal niveau te implementeren.

VWSAlwin Bodo
Zorgbrede community

Het project beoogde de basis te leggen onder een Zorgbrede community (Zoco), die vanuit expertise het Informatieberaad Zorg adviseert.

VWSPatty Heemskerk
Vaccinatiegegevens ontsluiten naar PGO

Vaccinatiegegevens COVID-19 ontsluiten naar PGO.

VWS (RIVM)Maarten de Roos

Domein Veiligheid en Justitie

Opgestart

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact

Samenwerking Cyber Innovation Hub

Uitwerken van een open source strategie voor Cyber. Initiatief uit Cyber Strategie van Defensie.DefensieBill Kuipers

Afgerond

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact

Advies en ondersteuning programma implementatie Wvggz

Ondersteuning bij de coördinatie van technische implementatie van de Wvggz vanuit een landelijk Ketenbureau.JenVMaarten de Roos

Domein Sociaal en Onderwijs

Afgerond

TitelOmschrijvingOpdrachtgeverContact

Programmadirecteur 
vereenvoudiging beslagvrije voet

Inzet programmadirecteur op het programma Keten Vereenvoudiging Beslagvrije voet.

SZWWiepke Maljers