Continu leren en verbeteren: metingen zomer en najaar 2021

Om u beter van dienst te zijn, onderzoeken we structureel hoe u de dienstverlening van ICTU ervaart. Gemiddeld geeft uw ons nog steeds een 7,8 als rapportcijfer. De goede kwaliteit en inhoudelijke expertise geven invulling aan het positieve beeld. Uit de metingen halen we ook dat de kwaliteit nog beter kan. Daarom zijn we naast het bestaande kwaliteitssysteem voor softwareontwikkeling, nu gestart met een kwaliteitssysteem voor programma- en projectmanagement. Ook kijken we op basis van de feedback naar verbeteringen in de bedrijfsvoering.

We zijn blij met uw feedback. Binnenkort sturen we weer een enquête uit. Wilt u mondeling feedback geven, dan kan dat natuurlijk altijd via de opdrachtverantwoordelijke. U kunt ook contact opnemen met ICTU relatiemanagement (relatiemanagement@ictu.nl). 

Decoratieve afbeelding feedback