De uitdaging van: Jacques Velzeboer over informatiegestuurd optreden

Jacques Velzeboer

Jacques Velzeboer

Hoofd afdeling COC2 en I&V
Joint Informatievoorziening Commando (JIVC)

Hoe ben je aan ICTU verbonden?

“Ik werk als hoofd van de afdeling Civiel Operationele Command and Control en Inlichtingen & Veiligheid (COC2 en I&V) van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). Het JIVC is hèt IT bedrijf van Defensie, wat in nauwe samenwerking met de operationele commando’s voorziet in hoogwaardige IT producten en diensten. Zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen. Daarmee levert het een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie. Ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee (KMar) helpt ICTU ons met advies op het gebied informatiestrategievorming en behoeftebepaling. Ook zitten er ICTU’ers in mijn team die bijdragen aan informatiesysteemontwikkeling.” 

Welke uitdagingen zie je in de komende drie jaar voor de overheid qua digitalisering?

“Binnen de overheid denken we nog weleens dat we digitaliseren, of automatiseren, om besparingen te realiseren. Maar dat is iets uit de jaren ‘80/’90. Waar het nu om gaat is het realiseren van Informatie Gestuurd Optreden (IGO) en het vergroten van onze wendbaarheid. Zo staat dat ook in de Defensievisie 2035. We willen meer informatiegestuurd optreden, om mensen daar in te zetten waarvan je van te voren weet dat je effect gaat behalen. Zo kunnen we sneller schakelen en beter omgaan met beschikbare operationele capaciteit. Hiervoor maken we gebruik van informatie die uit allerlei bronnen afkomstig is. Vroeger was een vliegtuig bijvoorbeeld een vliegend wapen. Nu zeggen we, het is een vliegende sensor. Dit geldt voor al ons materieel en personeel, van onderzeeboot tot aan de individuele medewerkers van de marechaussee. Het zijn allemaal sensoren. Om daar zo effectief mogelijk mee om te gaan, moeten al deze sensoren met elkaar in verbinding staan. En hebben we techniek en capaciteit nodig om de informatie die daaruit voortkomt te kunnen verwerken. Daar zit voor ons een uitdaging, ook omdat we defensiebreed achterlopen op het gebied van IT, door jarenlange bezuinigingen. Dat moeten we inlopen, want de ambities zijn hoog.”

Welke aanpak past het beste bij het aangaan van deze uitdagingen?

“Vroeger kochten we tanks, nu investeren we ook in IT. Stapje voor stapje krijgen we de middelen tot onze beschikking om die inhaalslag te organiseren. Er loopt een groot project waarmee we onze hele IT-infrastructuur gaan moderniseren. De marechaussee gaat als een van de eerste defensieonderdelen over op een cloud platform. Voor iemand zoals ik, die al 20 jaar bezuinigingen heeft meegemaakt, zijn dit uitdagende, maar vooral fantastische tijden! We kunnen steeds meer mensen toevoegen aan ons team. We werken op andere manieren met elkaar samen. Zo vormen we ‘devops-teams’ waarin beheerders, projectleiders, planners en mensen van de operatie in vertegenwoordigd zijn. Samen ondersteunen zij een compleet functiegebied. Ze hebben meer handelingsvrijheid om de volgorde van prioriteiten bepalen. Lef en ondernemerschap zijn nodig om afscheid te nemen van oude hokjes en patronen, en een nieuwe weg in te slaan. We gaan lerend (oftewel ‘struikelend’) voorwaarts.”

Hoe kan ICTU daarbij helpen?

“Met ICTU werken we aan een van de meest zichtbare projecten: de Grenspassage Beslisservice (GPBS). Doel van GPBS is een basis te leggen voor het uniformeren van informatievergaring, beeldopbouw en een eerste (geautomatiseerd) assessment omtrent gebeurtenissen. ICTU ontwikkelt hiervoor een applicatie en zal na de live-gang tijdelijk ook het functioneel beheer uitvoeren, totdat wij dat zelfstandig kunnen. Dit laat zien dat ICTU wel van een uitdaging houdt, ze zitten midden in het brandpunt. Het is een project met een strakke deadline die we hoe dan ook gaan halen. Dat vraagt om commitment van iedereen in het team. Meebuffelen en meegenieten. De ICTU’ers werken volgens de agile methode die we nastreven, maar moeten tegelijkertijd oog houden voor waar we als organisatie vandaan komen. Af en toe geldt: wrijving geeft glans. Wat opvalt is dat iedereen in ons team de meerwaarde van ons domein ziet, ze willen allemaal werk doen dat er echt toe doet.”