Wat hebben we in huis: visualiseren met idEA

Zien hoe organisaties, processen, informatie en IT werken? Het kan met idEA. Dit staat voor interactieve dynamische Enterprise Architectuur en is een beeldtaal en methode die ICTU gebruikt om gecompliceerde IT-vraagstukken te visualiseren. Hiermee kun je samenhang en inzicht creëren. Het toont de relaties en afhankelijkheden zodat bestuurders, projectleiders, architecten en andere betrokkenen elkaar beter begrijpen en tot een gezamenlijke visie kunnen komen. Plaatjes met praatjes, dus.

Diverse overheidsorganisaties maken al gebruik van idEA om de samenhang tussen hun processen en IT-systemen te doorgronden en bediscussiëren. Als basis voor verbeteringen, of om lopende veranderingen beter uit te kunnen leggen.

Meer weten over idEA? Kijk op onze website: https://www.ictu.nl/projecten/idea-beeldtaal-maakt-it-infrastructuur-begrijpelijk

Decoratieve afbeelding idEA